ผ่าน EIA และเริ่มดำเนินการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย

 

 

วันที่ 2018-12-26