ความคืบหน้าโครงการ

รายการ วันที่
ความคืบหน้าโครงการ เดอะ แมทท์ สาทร - ท่าพระ 1 38.04% 21/10/2562 2019-10-22
ความคืบหน้าโครงการ เดอะ แมทท์ สาทร - ท่าพระ 1 36.67% 16/10/2562 2019-10-17
ความคืบหน้าโครงการ เดอะ แมทท์ สาทร - ท่าพระ 1 35.60% 7/10/2019 2019-10-07
ความคืบหน้าโครงการ เดอะ แมทท์ สาทร - ท่าพระ 1 35.27 % 30/09/2562 2019-09-30
ความคืบหน้าโครงการ เดอะ แมทท์ สาทร - ท่าพระ 1 35.04% 24/09/2562 2019-09-24
ความคืบหน้าโครงการ เดอะ แมทท์ สาทร - ท่าพระ 1 31.86% 18/09/2562 2019-09-18
ความคืบหน้าโครงการ เดอะ แมทท์ สาทร - ท่าพระ 1 28.00% 03/09/2562 2019-09-03
ความคืบหน้าโครงการ เดอะ แมทท์ สาทร - ท่าพระ 1 27.30% 27/08/2562 2019-08-27
ความคืบหน้าโครงการ เดอะ แมทท์ สาทร - ท่าพระ 1 27.07% 20/08/2562 2019-08-20
ความคืบหน้าโครงการ เดอะ แมทท์ สาทร - ท่าพระ 1 26.01% 13/08/2562 2019-08-14
ความคืบหน้าโครงการ เดอะ แมทท์ สาทร - ท่าพระ 1 25.05% 05/08/2562 2019-08-06
ความคืบหน้าโครงการ เดอะ แมทท์ สาทร - ท่าพระ 1 24.32% 31/07/2562 2019-07-31
ความคืบหน้าโครงการ เดอะ แมทท์ สาทร - ท่าพระ 1 24.14% 22/07/2562 2019-07-22
ความคืบหน้าโครงการ เดอะแมทท์ สาธร-ท่าพระ1 15/07/2019 2019-07-15
ความคืบหน้าโครงการ เดอะแมทท์ สาธร-ท่าพระ1 08/07/2019 2019-07-09
ความคืบหน้าโครงการ เดอะแมทท์ สาธร-ท่าพระ1 01/07/2019 2019-07-01
ความคืบหน้าโครงการ เดอะแมทท์ สาธร-ท่าพระ1 25/06/2019 2019-06-25
ความคืบหน้าโครงการ เดอะแมทท์ สาธร-ท่าพระ1 09/04/2019 2019-04-20
ความคืบหน้าโครงการ เดอะแมทท์ สาธร-ท่าพระ1 27/03/2019 2019-03-28
ความคืบหน้าโครงการ เดอะแมทท์ สาธร-ท่าพระ1 20/03/2019 2019-03-22
ความคืบหน้าโครงการ เดอะแมทท์ สาธร-ท่าพระ1 13/03/2019 2019-03-22
ความคืบหน้าโครงการ เดอะแมทท์ สาธร-ท่าพระ1 09/01/2019 2019-01-18
ความคืบหน้าโครงการ เดอะแมทท์ สาธร-ท่าพระ1 08/01/2019 2019-01-18
ผ่าน EIA และเริ่มดำเนินการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย 2018-12-26

ติดต่อโครงการ

บจก.วีไอพี คอนโดมิเนียม
249/43 ถนนบางบอน1 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

061-445-5596